4 Goed wat die Here wil Gebruik om jou Geloof te Groei

Soos ek mense oor ‘n lang tyd dop gehou het wil dit vir my voorkom of die Here die selfde 4 goed gebruik om elke van ons se geloof te groei. Dis baie duidelik dwarsdeur die Bybel dat die Here gewone mense soos ons se geloof bou om bo hulle omstandighede uit te styg.

E-Boek – Handleiding

Groot Geloof (inleiding)

Belangrike verhoudinge

Private dissiplines

Persoonlike bediening

Deurslaggewende omstandighede