groter as die lewe

Jou vermoë om die regte aksie te neem, bepaal die vlak van transformasie in jou lewe.

eensaamheid tot teenwoordigheid

van teenspoed tot voorspoed