Onse Vader Wat In Die Hemel Is

Laat U Naam Geheilig Word

Laat U Wil Geskied

Gee Ons Ons Daglikse Brood

Vergeef Ons Ons Skulde

Die Ek In Ons

Verlos Ons Van Die Bose