Die Geneigdheid Om Onsself te vergelyk 

Kyk Op Na Jou Hemelse Vader

Die “issue” is eintlik met God